AȚI FOST VICTIMA UNEI AGRESIUNI

În primul rând solicitați ajutor medical:

 • apelați Serviciul de Ambulanță sau SMURD prin 112;
 • adresați-vă unei unități spitalicești sau medicului de familie;
 • dacă se recomandă internarea, urmați sfatul și tratați-vă leziunile;

După examinarea medicală sau la externare solicitați documentele care conțin datele medicale aferente, inclusiv investigațiile de specialitate; asigurați-vă că acestea au număr de înregistrare, sunt datate, semnate, parafate, ștampilate; dacă sunt copii, trebuie să fie atestate de către unitatea emitentă prin mențiunea ”copie conform cu originalul”, cu ștampila insituției, eventual semnătura și parafa medicului responsabil;

Ulterior vă puteți adresa serviciului de medicină legală din județul în care sunteți domiciliat sau pe teritoriul căruia a avut loc evenimentul.

 • acest lucru îl puteți face și dacă în prealabil nu ați fost examinat medical într-o unitate sanitară;
 • pentru a se întocmi un certificat medico-legal este necesară prezentarea persoanei în cauză la sediul Serviciului Județean de Medicină Legală, având asupra sa:
  • un act de identitate: buletin de identitate, carte de identitate, pașaport;
  • documentele medicale în original și copie xerox  (în situația unui consult medical anterior);
  • suma de 38 lei – costul examinării medico-legale – se achită la sediul SJML și se eliberează chitanță; în cazul agresiunilor sexuale costul examinării este de 50 lei; dacă sunt necesare frotiuri din material biologic, costul acestora este de 85 lei;
  • timbru fiscal de cea mai mică valoare – se poate cumpăra de la orice Oficiu Poștal.
 • minorii cu vârsta sub 16 ani trebuie să fie însoțiți de unul din părinți / tutore / reprezentant legal;
 • dacă nu ați fost examinat medical înainte de solicitarea certificatului medico-legal și medicul legist constată că este necesar un consult, veți primi bilet de trimitere pentru consult de specialitate, urmând a reveni la medicul legist care v-a consultat cu rezultatul consultului, ce va fi consemnat în documentul medico – legal;
 • examinarea persoanelor în vederea eliberării unui certificat medico-legal se face în zilele de lucru între orele 9.00 – 12.00; 15.30 – 17.30 iar sâmbăta și duminica și în zilele de sărbători legale între orele 9.00 – 12.00.
 • un certificate medico-legal poate fi solicitat în termen de 30 de zile de la agresiune, înainte de dispariția leziunilor externe; dacă au trecut cele 30 zile este necesar să vă adresați organelor de urmărire penală (poliție, parchet) care vor emite o adresă oficială în baza căreia veți fi examinat;
 • organele de urmărire penală pot fi sesizate oricând (înainte sau după primirea certificatului medico-legal).