AȚI FOST VICTIMA UNEI TÂLHĂRII SAU A UNEI AGRESIUNI SEXUALE

  • fiind infracțiuni grave, se recomandă să vă adresați cât mai repede organelor de urmărire penală, care pot solicita examinarea medico-legală, în regim de permananță (la orice oră din zi/noapte); la cererea dvs. serviciul de medicină legală va putea efectua consultația și elibera certificat medico-legal doar în interval de timp alocat eliberării acestuia (în zilele de lucru între orele 9.00 – 12.00; 15.30 – 17.30 iar sâmbăta și duminica și în zilele de sărbători legale între orele 9.00 – 12.00).
  • solicitați ajutor medical dacă este nevoie, în orice moment;
  • în cazul agresiunilor sexuale trebuie să sesizați organele de urmărire penală în cel mai scurt timp de la eveniment, pentru a evita alterarea / dispariția probelor. La solicitarea acestora consultul medico-legal se efectuează în regim de permanență, la orice oră din zi/noapte. Certificatul medico-legal in caz de agresiune sexuală se efectueză în intervalul de timp alocat întocmirii acestora (nu se poate efectua în regim de permananță!).