DORIȚI APRECIEI ASUPRA CAPACITĂȚII DE EXERCIȚIU ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA UNUI ACT NOTARIAL

  • este necesară prezentarea persoanei interesate (subiect sau aparținător) la sediul Serviciului Județean de Medicină Legală Bihor pentru programare în comisia de expertiză medico-legală psihiatrică; cu această ocazie vor fi aduse documente medicale în original și copie xerox (dacă dețineți) si se va achita contravaloarea examinării în sumă de 135 lei (pentru care se eliberează chitanță);
  • veți primi bilet de trimitere către Cabinetul de Sănătate Mintală – Spital Clinic Municipal ”dr. G. Curteanu” Oradea pentru efectuarea unei fișe CSM, a unui examen psihologic și a unei EEG; aceste examinări se fac la data când sunteți programat pentru examinarea in comisie.
  • veți primi, de asemenea, un chestionar care va trebui completat conform indicațiilor ce vă vor fi furnizate;
  • la data și ora programării vă veți prezenta personal în fața comisiei, cu act de identitate și documentele medicale menționate anterior (acte medicale în original referitoare la starea dvs. de sănătate – dacă dețineți, fișă de CSM, examen psihologic, EEG);
  • în cazul unui bolnav netransportabil comisia se poate deplasa la unitatea sanitară unde este internat sau la domiciliu, în funcție de numărul persoanelor programate în comisie la data respectivă; contravalaorea acestei prestații medico-legale este în sumă de 500 lei.